ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

    ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
     โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

      ยินดีต้อนรับสู่ ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ เพื่อลดโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ โอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติการณ์.